Metalli Preziosi - Red & White - acrylics on canvas by Tania Metalli

Red & White

Acrylics on canvas
8"x10" (20cmx25cm)
2006